Νέα μονάδας Αρρένων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραφείο Προέδρου
 • 2613600020
 • Γραμματεία Προέδρου
 • 2613600015
 • Διοικητική Υπηρεσία
 • 2610332113
 • Κοινωνική Υπηρεσία
 • 2610320169
 • Fax
 • 2610320162
 • e-mail
 • skagiopoulio_kpmap@yahoo.gr

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας