Νέα μονάδας Πύργου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Διοικητική Υπηρεσία
  • 2621031935
    2621360030
  • Νοσηλευτική Υπηρεσία
  • 2621360033
  • Fax
  • 2621034180
  • e-mail
  • idru82@otenet.gr

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας