Μονάδα Αιγίου

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Στο Αίγιο, επί της οδού Ν. Πλαστήρα 7, βρίσκεται το Παράρτημα ΑΜΕΑ Αιγίου – Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού (πρώην Θ.Χ.Π. Αιγίου) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έτος 1925, συντάχθηκε η διαθήκη του Ιδρυτή, Κλεομένη Αντ. Οικονόμου Ιατρού, στην οποία ζητούσε να ανεγερθεί ένα άσυλο ανιάτων και πτωχοκομείο στον περίβολο του παλαιού Νοσοκομείου του Αιγίου. Η εν λόγω διαθήκη δημοσιεύτηκε στις 4 Ιανουαρίου 1926 και τέσσερα χρόνια αργότερα, το έτος 1930, έγιναν τα εγκαίνια θεμελίωσης του ιδρύματος.
Το έτος 1941 συστάθηκε ο πρώτος οργανισμός λειτουργίας με το ΦΕΚ 346/Α/1941, δίνοντας στο ίδρυμα την επωνυμία:
«Άσυλο Ανιάτων και Πτωχοκομείον, ίδρυμα Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού»,
ως Ν.Π.Ι.Δ. Το ίδιο έτος ξεκίνησε η λειτουργία του ιδρύματος.

Με το Π.Δ. 280/84 (ΦΕΚ 106/Α/1984) μετατράπηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αιγίου – Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Το έτος 1996, με το Π.Δ. 259/1996 (ΦΕΚ 190/Α/1996) άλλαξε η επωνυμία του ιδρύματος σε «Κέντρο Αποθεραπείας – Φυσικής Αποκατάστασης, Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού». Σύμφωνα με το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), το Κέντρο μετονομάστηκε σε «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων «Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού»».

Με το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) το υπεύθυνο υπουργείο που εποπτεύει έως και σήμερα το φορέα μας, καθορίστηκε το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Με το Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) το Θεραπευτήριο συγχωνεύτηκε με άλλες 4 Μονάδες, με τη νέα επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παράρτημα ΑΜΕΑ Αιγίου – Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού».

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Το Παράρτημα ΑΜΕΑ Αιγίου έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 50 τροφίμους προερχόμενους από κάθε περιοχή της Ελλάδας.

 Οι εγκαταστάσεις του αποτελούνται από ένα κτήριο 1800τμ σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 2700τμ. Το κεντρικό κτήριο αποτελείται από 2 ορόφους και ένα υπόγειο δωμάτιο. Στο προαύλιο υπάρχει χώρος αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων.
Στον 1ο όροφο λειτουργούν τα τμήματα εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας υπό τη στελέχωση εξειδικευμένου προσωπικού. Τα μαγειρεία και η τραπεζαρία, επίσης, αποτελούν μέρος αυτού. Υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις οδοντιατρείου και αιματολογικού-βιοχημικού εργαστηρίου, οι οποίες δύναται να καλύψουν τις ανάγκες των φιλοξενουμένων. Σε αυτόν τον όροφο οι 5 θάλαμοι τροφίμων καλύπτουν τις ανάγκες των περιπατητικών κυρίως ατόμων.
Στον 2ο όροφο λειτουργεί το γραφείο του ψυχολόγου που προσφέρει καθημερινά τις υπηρεσίες του στους φιλοξενούμενους του ιδρύματος. Οι 8 θάλαμοι, επίσης, φιλοξενούν κατά κύριο λόγο τροφίμους με περιορισμένη ικανότητα κίνησης. Τέλος στον χώρο του υπογείου στεγάζονται τα πλυντήρια - στεγνωτήρια.
Το προσωπικό φροντίζει καθημερινά για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων.

 

Πίνακας Υπηρεσιών και Προγραμμάτων για τη Μονάδα Αιγίου

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Προγράμματα
  1. .....
  1. ......
  1. .....
  1. ......
  1. ....
  1. ......