Μονάδα Θηλέων

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το κέντρο ιδρύθηκε με το Β.Δ. 272/22 και άρχισε να λειτουργεί το έτος 1927 με την επωνυμία ‘ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ’. Το έτος 1973 με Προεδρικό Διάταγμα μετατράπηκε σε ‘ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ’, όπως όλα τα Ορφανοτροφεία της χώρας. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. Σκοπός του είναι η περίθαλψη, μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών (θηλέων) που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Τα φιλοξενούμενα παιδιά είναι ηλικίας 6 – 20 ετών. Πρέπει να είναι σωματικά, ψυχικά και πνευματικά απόλυτα υγιείς.

Στη Μονάδα φιλοξενούνται παιδιά:

 • Ορφανά από δύο ή έναν γονέα,
 • αναπήρων πολέμου,
 • αναπήρων, φυματικών, ψυχοπαθών
 • φυλακισμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • πολυτέκνων και απόρων οικογενειών
 • αγροτικών και ορεινών περιοχών

σε συνδυασμό με την οικονομική αδυναμία της οικογένειας τους να τα αναθρέψουν.

Σήμερα, μετά τη συγχώνευση με άλλες 2 μονάδες, έχει πλέον την ονομασία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας – Σκαγιοπούλειο, Μονάδα Θηλέων» .

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού - Σκαγιοπούλειο, Μονάδα Θηλέων, εδρεύει στην Πάτρα. Αποτελείται από ένα κτήριο όπου στεγάζονται μόνο τα γραφεία και από το κυρίως κτήριο στο οποίο υπάρχουν:

 • οι κοιτώνες των παιδιών
 • τα μαγειρεία και η τραπεζαρία
 • μία αίθουσα διδασκαλίας - μελέτης
 • δύο άνετα σαλόνια
 • αίθουσα υπολογιστών

Όλα τα παιδιά που εισάγονται στο κέντρο, διαμένουν μέσα σε αυτό, διατρέφονται και συντηρούνται από αυτό.

Στα παιδιά παρέχεται η απαραίτητη ποιοτική και ποσοτική τροφή σύμφωνα με το πρόγραμμα διατροφής που καταρτίζεται κάθε εβδομάδα βάσει του ημερήσιου εφοδίου τροφοδοσίας και του ποσοτολογίου που καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο.