Επανασυγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)

14/11/2018 Categories Ανακοινωση

Επανασυγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κατά εφαρμογή του Ν. 3861/2010 και του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4305/2014.

Επισυναπτόμενο αρχείο : ΑΔΑ 680ΥΟΞΝΑ-ΤΧ4