Καταγραφή και αξιολόγηση του συνόλου των εγγράφων

14/11/2018 Categories Ανακοινωση

Καταγραφή και αξιολόγηση του συνόλου των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επισυναπτόμενο αρχείο : ΑΔΑ: 6ΡΩ7ΟΞΝΑ-ΕΡΛ