Μήνυμα του Προέδρου του ΚΚΠΔΕ για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

03/12/2018 Categories Δελτιο Τύπου

Η 3η Δεκεμβρίου αποτελεί ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία. Το Δεκέμβριο του 1992 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την υιοθέτηση του Προγράμματος Δράσης για τα ΑΜΕΑ καθιέρωσε τη μέρα αυτή ως την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Ημέρα η οποία, συνδέεται με την υιοθέτηση του προγράμματος δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο και οδήγησε στην υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007. Στο πλαίσιο αυτό ήδη εφαρμόζονται συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ο Ν.4488/2017 με τον οποίο ενισχύεται η κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, ο Ν.4512/2018 με τον οποίο τέθηκε σε λειτουργία πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών, η θεσμοθέτηση του Ε.Π.Π.Α. (Ενιαίος Πίνακας Ποσοστών Αναπηρίας) και η ένταξη – αναγνώριση 145 μη αναστρέψιμων παθήσεων, η κατάργηση των 46 ευρώ για όσους προσέρχονται για πρώτη φορά στα ΚΕΠΑ, η αριθ. 38839/838/22-08-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση που προάγει και παρέχει επιπλέον κίνητρα για την ένταση της ένταξης μεταξύ άλλων και του αναπηρικού κόσμου στην αγορά εργασίας και φυσικά η αριθ. 60135/1579/15-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που χρηματοδοτεί το φορέα του ΚΚΠΠΔΕ με το ποσό των 8.400.000,00 ευρώ για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Προγράμματος Αποιδρυματοποίησης με σκοπό τη δημιουργία δομών Οικογενειακού Τύπου εντός του Αστικού Ιστού, έτσι ώστε οι άνθρωποι με Αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και να τους παρέχεται ποιοτική και εξειδικευμένη υποστήριξη, όπως και τη δημιουργία Νέων Υπηρεσιών Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας ανθρώπων με αναπηρία ή και Οικογενειών που έχουν Παιδιά με αναπηρία στοχεύοντας στο να περιορίσουμε νέες εισαγωγές στις Μονάδες Κλειστής Κοινωνικής Φροντίδας .Αυτό εξάλλου σημαίνει και Αποιδρυματοποίηση. Κλείνοντας θα ευχηθώ του χρόνου αυτήν περίοδο το Πρόγραμμα να έχει υλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό και η ίδια η κοινωνία να το αγκαλιάσει , γιατί πέρα από θεσμικά πλαίσια , αυτά τα θέματα χρήζουν συλλογικής προσέγγισης , διαχείρισης και συνεννόησης έτσι ώστε να συνδιαμορφώνονται οι αντιλήψεις μας και οι πεποιθήσεις μας προς μια κατεύθυνση ανθρωπιστικής προσέγγισης με ολιστική οπτική.