ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) Η ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑΣΤΗ.

23/03/2019 Categories Προκηρύξεις

Δημόσια μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων από το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.ΔΕ) με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), που θα στεγάσουν 12 άτομα με αναπηρία, που διαθέτουν υψηλό, μέσο ή χαμηλό βαθμό -αυτονομίας, ηλικίας άνω των 18 ετών, του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Λεχαινών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Download (PDF, 742KB)