ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ : Δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση τριών (3) ακινήτων

30/04/2019 Categories Ανακοινωση

Τα ακίνητα προορίζονται για την ίδρυση και λειτουργία στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) τεσσάρων (4) ή έξι (6) ατόμων έκαστη.

Αναλυτικά στο παρακάτω σύνδεσμο : Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση τριών (3) ακινήτων