Επικοινωνια

Μονάδα Αρρένων

- Κορυτσάς κ' Αγ. Σαράντα

- Πάτρα, 26222, Αχαΐα

- Τηλ.: 2610 2613600020, 2613600015

- FAX: 2610 320162

Μονάδα Θηλέων

- Ακτή Δυμαίων 27

- Πάτρα, 26222, Αχαΐα

- Τηλ.: 2610 318022, 2610 322473

- FAX: 2610 342430

Μονάδα Λεχαινών

- 1ο Χιλιόμετρο Λεχαινών-Μυρσίνης

- Λεχαινά, 27053, Ηλεία

- Τηλ.: 26233 60200, 26233 60221

- FAX: 26233 60229

Μονάδα Πύργου

- Οδός Ολυμπίων (τέρμα)

- Πύργος, 27100, Ηλεία

- Τηλ.: 26213 60030, 26210 31935

- FAX: 26210 34180

Μονάδα Αιγίου

- Νικολάου Πλαστήρα 7

- Αίγιο, 25100, Αχαΐα

- Τηλ.: 26913 61016, 26913 61008

- FAX: 26910 22791

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας