Μοναδα Αιγιου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Διοικητική Υπηρεσία
 • 2691361016
 • Γραφείο Προμηθειών
 • 2691361016
 • Νοσηλευτική Υπηρεσία
 • 2691361012
  2691361014
 • Γραφείο Φυσικοθεραπείας
 • 2691361009
 • Γραφείο Λογοθεραπείας
 • 2691361028
 • Γραφείο Ψυχολόγου
 • 2691361011
 • Fax
 • 2691022791
monada-amea-aigiou-kleomenous

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Στο Αίγιο, επί της οδού Ν. Πλαστήρα 7, βρίσκεται το Παράρτημα ΑΜΕΑ Αιγίου – Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού (πρώην Θ.Χ.Π. Αιγίου) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έτος 1925, συντάχθηκε η διαθήκη του Ιδρυτή, Κλεομένη Αντ. Οικονόμου Ιατρού, στην οποία ζητούσε να ανεγερθεί ένα άσυλο ανιάτων και πτωχοκομείο στον περίβολο του παλαιού Νοσοκομείου του Αιγίου. Η εν λόγω διαθήκη δημοσιεύτηκε στις 4 Ιανουαρίου 1926 και τέσσερα χρόνια αργότερα, το έτος 1930, έγιναν τα εγκαίνια θεμελίωσης του ιδρύματος.
Το έτος 1941 συστάθηκε ο πρώτος οργανισμός λειτουργίας με το ΦΕΚ 346/Α/1941, δίνοντας στο ίδρυμα την επωνυμία:
«Άσυλο Ανιάτων και Πτωχοκομείον, ίδρυμα Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού»,
ως Ν.Π.Ι.Δ. Το ίδιο έτος ξεκίνησε η λειτουργία του ιδρύματος.

Με το Π.Δ. 280/84 (ΦΕΚ 106/Α/1984) μετατράπηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αιγίου – Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Το έτος 1996, με το Π.Δ. 259/1996 (ΦΕΚ 190/Α/1996) άλλαξε η επωνυμία του ιδρύματος σε «Κέντρο Αποθεραπείας – Φυσικής Αποκατάστασης, Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού». Σύμφωνα με το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), το Κέντρο μετονομάστηκε σε «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων «Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού»».

Με το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) το υπεύθυνο υπουργείο που εποπτεύει έως και σήμερα το φορέα μας, καθορίστηκε το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Με το Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) το Θεραπευτήριο συγχωνεύτηκε με άλλες 4 Μονάδες, με τη νέα επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παράρτημα ΑΜΕΑ Αιγίου – Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού».

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας