Μοναδα Λεχαινων- Νομοθετικό Πλαίσιο

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΩ;

Να προσφέρω την αγάπη μου και να δώσω χαρά:

 • Υποστηρίζοντας το έργο της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών
 • Οργανώνοντας εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα για τα παιδιά (π.χ. μουσικοχορευτικά προγράμματα)
 • Συντροφεύοντας ένα κατάκοιτο παιδί
 • Συνοδεύοντας ένα παιδί στον περίπατό του
 • Δωρίζοντας ιματισμό που πλέον δεν χρησιμοποιώ
 • Προσφέροντας διάφορα είδη διατροφής
 • Ενημερώνοντας τους φίλους μου για τα συναισθήματα μου μ' αυτή την προσέγγιση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Διοικητική Υπηρεσία
 • 2623360200
  2623360221
 • Γραφείο Προμηθειών και Διαχείρισης
 • 2623360214
  Fax: 2623023403
 • Κοινωνική Υπηρεσία
 • 2623360226
 • Γραφείο Εργοθεραπείας
 • 2623360232
 • Γραφείο Λογοθεραπείας
 • 2623360235
 • Νοσηλευτική Υπηρεσία
 • 2623360228
  2623360230
  2623360225
 • Τεχνική Υπηρεσία
 • 2623360215
 • Φυλάκειο
 • 2623360210
 • Γραφείο Καθαριότητας
 • 2623360213
 • Fax
 • 2623360229
 • e-mail
 • [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
monada-amea-lehaina

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το νομικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών βασίζεται στο Π.Δ. 332/1987 (ΦΕΚ ΑΊ53). Λειτούργησε ως αποκεντρωμένη υπηρεσιακή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (Ν.3106/2003 ΦΕΚ Α'30 «Αναδιοργάνωση Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας», ΥΑ ΠΒ///2003 ΦΕΚ Β981). Μετατράπηκε σε ΝΠΔΔ, με Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την εποπτεία του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, Δυτικής Ελλάδας και στη συνέχεια υπήχθη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (Ν. 3329/05 ΦΕΚ Α'81 «Περιφερειακό Σύστημα ΕΣΥ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», άρ. 14,15 παρ. 1, 2 ε εδαφ.ββ, ΥΑ Π3///2005 ΦΕΚ Β'604, εδάφιο ΙΑ, στ, Ν. 3527/2007 ΦΕΚ Α'25, «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Ν.Π εποπτευόμενων από Υπουργείο Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αρ.3).

Στο ΚΕΠΕΠ έχουν μεταφερθεί η επιμέλεια και η γονική μέριμνα ορισμένων παιδιών οι οποίες είχαν ανατεθεί με δικαστικές αποφάσεις στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας (ΥΑ Π1α//2003 ΦΕΚ Β'1284 «Άσκηση επιμέλειας -γονικής μέριμνας παιδιών από Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ΠΕΣΥΠ»).

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας