Μοναδα Πυργου- Νομοθετικό Πλαίσιο

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΩ;

Οι ανάγκες που υπάρχουν στο Ίδρυμα είναι διάφορες ανάλογα τη χρονική περίοδο.

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από εθελοντική προσφορά κυρίως για συντροφικότητα των τροφίμων μας. Ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να γίνει μια δωρεά ιματισμού, υπόδησης, τροφίμων, καθώς επίσης και πετρελαίου θέρμανσης.

Πάντα είναι ευπρόσδεκτες οι πρωτοβουλίες για εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Τέλος υπάρχει μεγάλη και συνεχή ανάγκη για διάφορες εργασίες συντήρησης του Ιδρύματος, όπως μικροεπισκευές, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, βάψιμο κτιρίου κ.α.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Διοικητική Υπηρεσία
  • 2621031935
    2621360030
  • Νοσηλευτική Υπηρεσία
  • 2621360033
  • Fax
  • 2621034180
  • e-mail
  • [email protected]
monada-pyrgoy

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Συστάθηκε με Ν.Δ 4550/66 ΦΕΚ.195/3-10-66 τεύχος Α΄ περί διαθέσεως της περιουσίας των κληροδοτημάτων Διονυσίου Λ. Τσεκλένη, Γεωργίου  Λ. Τσεκλένη, Ξανθής χήρα Ευστ. Αναστασιάδου και Ιωάννου Παπαχριστόπουλου 

Δυνάμει του ΦΕΚ Α203/1966 συστάθηκε ο οργανισμός διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ».
Ο μεταγενέστερος οργανισμός λειτουργίας εγκρίθηκε δυνάμει του π.δ. 384/1990 (ΦΕΚ Α/152/1990) και τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 75 του ν. 3918/2011 άρθρο 75 η τροποποίηση αυτού , ο οποίος παραμένει έως και σήμερα.

Με το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 2-11-2011) που αφορά την ανασυγκρότηση φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις, έγινε η συγχώνευση του Ιδρύματος  με το ΚΕΠΕΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ και λειτούργησε  ως Παράρτημα του Νέου ΝΠΔΔ (ΘΧΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ) έως 23-1-2013.

Σύμφωνα με το Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/23-1-2013) συγχωνεύτηκε σε νέο φορέα με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχαινών

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας