Νέα μονάδας Θηλέων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Διοικητική Υπηρεσία
  • 2610318022
  • Κοινωνική Υπηρεσία
  • 2610322473
  • Fax
  • 2610342430
  • e-mail
  • [email protected]

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΛΕΩΝ

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας