Νέα μονάδας Αιγίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Διοικητική Υπηρεσία
 • 2691361016
 • Γραφείο Προμηθειών
 • 2691361016
 • Νοσηλευτική Υπηρεσία
 • 2691361012
  2691361014
 • Γραφείο Φυσικοθεραπείας
 • 2691361009
 • Γραφείο Λογοθεραπείας
 • 2691361028
 • Γραφείο Ψυχολόγου
 • 2691361011
 • Fax
 • 2691022791

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας