ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

11/04/2019 no comments kkppde

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα για την κάλυψη αναγκών του με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία», με συνολική διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: ΠΕ Ψυχίατρος  (Επιστημονικά Υπεύθυνος (1), ΠΕ Ψυχολόγων (2), ΠΕ Πληροφορικής (1), ΠΕ Παθολόγων ή Γενικής Ιατρικής (1), ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1), ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών (1), ΤΕ Λογοθεραπευτών (1), ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  (2), ΤΕ Εργοθεραπευτών (1), ΤΕ Φυσιοθεραπευτών (1), ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών (3). Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Περισσότερα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

11/04/2019 no comments kkppde

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων των παραρτημάτων του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», που εδρεύει στην Πάτρα.

Περισσότερα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Συμμετοχή στελεχών του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Αναδοχή και Υιοθεσία

06/04/2019 no comments admin

Στην εκπαιδευτική ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, συμμετείχαν στελέχη των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Απόστολος Λαζαρόπουλος.

Στο πρώτο σκέλος της ημερίδας η συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τον τρόπο με το οποίο αυτό θα λειτουργήσει, ενώ παράλληλα έλαβαν ενημέρωση για το ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής & Υιοθεσίας. Ταυτόχρονα εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου και άλλων εκπροσώπων του, κωδικοποιήθηκαν τα βήματα για να γίνει κάποιος ανάδοχος ή θετός γονέας.

Υιοθεσία στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, για να γίνει κάποιος ανάδοχος γονέας πρέπει:

1. να υποβληθεί αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, είτε από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο Taxisnet, είτε πηγαίνοντας σε μία από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής σας, που είναι κατά περίπτωση τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, οι Περιφέρειες ή οι Περιφερειακές Ενότητες. Αν κάποιος βρίσκεται σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, είναι απαραίτητη η δήλωση συναίνεσης του /της συζύγου ή συντρόφου σας.

2. να συμπληρωθούν όσα από τα πεδία της αίτησης δεν είναι προσυμπληρωμένα και να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά. Όσα από αυτά δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή θα χρειαστεί να σκαναριστούν πριν από την υποβολή τους.

3. Μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης. Με την οριστική υποβολή της αίτησης λαμβάνεται Αριθμός Μητρώου Υποβολής, με βάση τον οποίο μπορεί να παρακολουθείται η πορεία της ανά πάσα στιγμή.

4. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Κατόπιν τούτου, θα ανατεθεί σύντομα σε ειδικευμένο κοινωνικό λειτουργό η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας του οικογενειακού περιβάλλοντος μέσα σε διάρκεια 90 ημερών.

5. Μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας με θετική έκβαση, ο υποψήφιος καλείται να παρακολουθήσει ένα σύντομο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα γίνεται κάθε φορά σε μία από τις μεγάλες πόλεις της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό και τη γεωγραφική κατανομή των τόπων διαμονής των υποψηφίων. Σε περίπτωση απόρριψης, μπορεί να υποβληθεί εκ νέου αίτηση μετά την πάροδο τριετίας.

6. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης γίνεται εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων. Αμέσως μόλις εντοπιστεί ένα παιδί που οι ανάγκες του, όπως προσδιορίζονται από διάφορα ειδικά χαρακτηριστικά, ταιριάζουν με τις διατυπωμένες δυνατότητες και επιθυμίες, όπως αυτές έχουν καταγραφεί κατά την εξέλιξη της κοινωνικής έρευνας, ο αρμόδιος φορέας παρέχει περαιτέρω ενημέρωση.

7. Ακολουθεί η περίοδος γνωριμίας με το παιδί. Αυτή ξεκινά πάντα από τον φυσικό χώρο του παιδιού, με την επίβλεψη προσώπων αναφοράς που το γνωρίζουν και τα γνωρίζει, και σταδιακά αξιολογείται το πόσο είναι προς το συμφέρον του παιδιού η συγκεκριμένη αναδοχή. Μετά τη θετική εισήγηση της διεπιστημονικής επιτροπής λαμβάνεται τελική απόφαση για την αναδοχή και υπογράφεται η σχετική σύμβαση ή η σχετική δικαστική απόφαση.

8. Το παιδί έχει πλέον αποκτήσει ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον. Ο φορέας εποπτείας συνεχίζει είναι δίπλα στην ανάδοχη οικογένεια για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, ενώ είναι απαιτητή η ενημέρωση του φορέα εποπτείας για κάθε σημαντική αλλαγή που αφορά είτε την οικογένειά, είτε το παιδί, π.χ. θέματα υγείας, εκπαίδευσης, οικογενειακής κατάστασης, τόπου διαμονής κ.λπ.

Σε ότι αφορά την υιοθεσία:

1. Υποβάλλεται αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είτε μέσω υπολογιστή, με τη χρήση κωδικών του Taxisnet, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία σε μία από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής σας, που είναι κατά περίπτωση τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, οι Περιφέρειες ή οι Περιφερειακές Ενότητες. Αν κάποιος βρίσκεται σε γάμο, είναι απαραίτητη η δήλωση συναίνεσης του / της συζύγου. Στην Ελλάδα δεν προβλέπεται η υιοθεσία από πρόσωπα σε σύμφωνο συμβίωσης.

2. Συμπληρώνονται όσα από τα πεδία της αίτησης δεν είναι προσυμπληρωμένα και υποβάλλονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Όσα από αυτά δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, θα χρειαστεί να σκαναριστούν πριν από την υποβολή τους.

3. Μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης. Με την οριστική υποβολή της αίτησης σας λαμβάνεται ο Αριθμός Μητρώου Υποβολής, με βάση τον οποίο μπορεί να παρακολουθείται η πορεία της ανά πάσα στιγμή.

4. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, μετά τον οποίο θα ανατεθεί σύντομα σε ειδικευμένο κοινωνικό λειτουργό η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας του οικογενειακού περιβάλλοντος, μέσα σε διάρκεια 90 ημερών.

5. Μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας με θετική έκβαση, ο/οι ενδιαφερόμενος/οι καλείται/νται να παρακολουθήσει/ουν ένα σύντομο πρόγραμμα εκπαίδευσης με σκοπό τη βέλτιστη προετοιμασία για την ανάληψη του καινούργιου ρόλο. Η εκπαίδευση θα γίνεται κάθε φορά σε μία από τις μεγάλες πόλεις της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό και τη γεωγραφική κατανομή των τόπων διαμονής των υποψηφίων. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κοινωνική έρευνα δεν έχει θετική έκβαση. Σε περίπτωση απόρριψης μπορεί να υποβληθεί εκ νέου αίτηση μετά την πάροδο τριετίας.

6. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης γίνεται εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων. Αμέσως μόλις εντοπιστεί ένα παιδί που οι ανάγκες του, όπως προσδιορίζονται από διάφορα ειδικά χαρακτηριστικά ταιριάζουν με τις εκτιθέμενες δυνατότητες και επιθυμίες, όπως αυτές έχουν καταγραφεί κατά την εξέλιξη της κοινωνικής έρευνας, γίνεται κλήση από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία και περαιτέρω ενημέρωση.

7. Ακολουθεί η περίοδος γνωριμίας με το παιδί. Αυτή ξεκινά πάντα από τον φυσικό χώρο του παιδιού, με την επίβλεψη προσώπων αναφοράς που το γνωρίζουν και τα γνωρίζει, και σταδιακά αξιολογείται το πόσο είναι προς το συμφέρον του παιδιού η συγκεκριμένη υιοθεσία. Μετά τη θετική εισήγηση της διεπιστημονικής επιτροπής λαμβάνεται η τελική απόφαση για την υιοθεσία και δρομολογείται η νομική διαδικασία για να ληφθεί η σχετική δικαστική απόφαση. Στις περισσότερες περιπτώσεις το παιδί τοποθετείται στη θετή οικογένεια πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, όταν από την κοινή εμπειρία προκύπτει ότι αυτή θα είναι μάλλον θετική.

8. Το παιδί έχει πλέον αποκτήσει ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον. Η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία είναι δίπλα στη θετή οικογένεια για τρία χρόνια, με σκοπό να παρακολουθήσει την εξέλιξη, να βοηθήσει την οικογένεια, να συνδράμει στις δυσκολίες, να δώσει κατευθύνσεις και να αποσοβήσει κινδύνους αν χρειαστεί.

Στο δεύτερο σκέλος της εκπαιδευτικής ημερίδας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν ενημέρωση και να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας των οριζόμενων από το νόμο ηλεκτρονικών μητρώων. Η επιτυχής ψηφιοποιημένη πλέον λειτουργία, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διεύρυνση του αριθμού των κοινωνικών λειτουργών που κάνουν την κοινωνική έρευνα, λόγω και της συμμετοχής του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, αναμένεται να μειώσουν δραστικά το χρόνο αναμονής ενός υποψήφιου ανάδοχου ή θετού γονέα. Τέλος, το πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζει την ισονομία, αφού για κάθε παιδί αναζητείται ο κατάλληλος ανάδοχος ή θετός γονέας, με απόλυτο σεβασμό στη σειρά προτεραιότητας, που καθορίζεται από την εγγραφή στο εθνικό μητρώο υποψήφιων αναδόχων ή θετών γονέων, αντίστοιχα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) Η ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑΣΤΗ.

23/03/2019 no comments admin

Δημόσια μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων από το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.ΔΕ) με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), που θα στεγάσουν 12 άτομα με αναπηρία, που διαθέτουν υψηλό, μέσο ή χαμηλό βαθμό -αυτονομίας, ηλικίας άνω των 18 ετών, του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Λεχαινών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Download (PDF, 742KB)

Κοπή της Πίτας στο Γηροκομείο Πύργου

25/01/2019 no comments admin

Με ευχές για ακόμα περισσότερη αλληλεγγύη στην κοινωνία και με μουσικοχορευτικό πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Γηροκομείο Πύργου “Άγιος Χαράλαμπος”. Παρών στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Λαζαρόπουλος, που υποδέχθηκε τους καλεσμένους και ευχήθηκε μια καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους με κοινωνική αλληλεγγύη.

Ευχαρίστησε το προσωπικό του γηροκομείου για την προσφορά του αλλά και την προετοιμασία της εκδήλωσης. Με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων στη διοίκηση ο κ. Λαζαρακόπουλος έκανε μια μικρή αναδρομή. “Ήταν τρία πολύ δύσκολα χρόνια όπου καταφέραμε να παλέψουμε με συλλογικότητα, με υπευθυνότητα, να κρατηθούμε όρθιοι και βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που ζουν σε αυτούς τους χώρους κλειστής κοινωνικής φροντίδας, να αναμορφώσουμε το ρόλο της κοινωνικής πρόνοιας και να προχωρήσουμε σε συνεργασία με την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνεργασία και την αποδοχή του κόσμου. Και σε αυτό το άνοιγμα που προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά τα τρία χρόνια ανταποκρίθηκαν όλοι πάρα πολύ θετικά και ευχαριστώ προσωπικά εκ μέρους της διοίκησης και των εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι βουλευτές Ηλείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης και Γιάννης Κουτσούκος, οι πρώην βουλευτές Διονυσία Αυγερινοπούλου και Μιχάλης Κατρίνης, ο πρώην Γ.Γ. Ναυτιλίας Διονύσης Καλαματιανός, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του ΔΣ Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος και ο συντονιστής της Ν.Ε. Ηλείας των ΑΝΕΛ Τάκης Τσιλιμίγκρας.

https://www.ilialive.gr/live/κοινωνία/5565-έκοψαν-την-πίτα-στο-γηροκομείο-πύργου-ευχή-για-περισσότερη-αλληλεγγύη.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0GN-z08nile5oRZiec-uRcHfLksGqLL8YZG2N3MVnKaZRdUOTGVBKzNY0

Ο Πρόεδρος του ΚΚΠΠΔΕ Απόστολος Λαζαρόπουλος δήλωσε:

Πολλα συγχαρητήρια στο Προσωπικό της Μονάδας για την πολύ όμορφη και ζεστή εκδήλωση καθώς επίσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρέθηκαν μαζί μας και μας τίμησαν με την παρουσία τους. Με αλληλεγγύη , συνεργασία και δουλειά με την τοπική κοινωνία προχωράμε και συνδιαμορφώνουμε το νέο μοντέλο Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς επίσης και τη Λειτουργία των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Καλή χρονιά σε όλες και όλους σας και σας ευχαριστώ για αυτή τη συνεργασία που είχαμε αυτά τα τρία δημιουργικά χρόνια. Συνεχίζουμε.

Κοπή βασιλόπιτας στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας

25/01/2019 no comments admin

Ευχές του προέδρου του ΚΚΠΠΔΕ στην κοπή της βασιλόπιτας του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αχαΐας

Κοπή βασιλόπιτας στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος . Πέρα από τις καθιερωμένες ευχές για υγεία και προσωπική εξέλιξη θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά για την πολύ όμορφη συνεργασία και συμπόρευση που είχαμε αυτά τα 3 χρόνια στην προσπάθεια αναμόρφωσης και αναδιάρθρωσης τόσο των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας αλλά και της Παιδικής Προστασίας γενικότερα. Το 2019 μας περιμένουν νέες προκλήσεις και στόχοι που θα συμβάλλουν στη συνολικότερη αναβάθμιση της Κοινωνικής Προστασίας . Σας ευχαριστώ που είμαστε μαζί σε αυτό το ταξίδι . Να είστε όλοι και όλες καλα!!!!

Ο Πρόεδρος του ΚΚΠΠΔΕ

Απόστολος Λαζαρόπουλος

Απόστολος Λαζαρόπουλος

Εκδόθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

18/12/2018 no comments admin

Στις 12 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκε το Φ.Ε.Κ. της υπ’ αριθ. Δ12/ΓΠ.οικ. 62866/1832 Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώς Φωτίου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκησχετικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Με την παρούσα απόφαση επικαιροποιείται και ταυτόχρονα εκσυγχρονίζεται το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των εξωϊδρυματικών δομών, που προάγουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την απαγκίστρωση από την κλειστού ή ιδρυματικού τύπου φροντίδα.

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση είναι η ενδεδειγμένη δράση μέσω της οποίας συντελείται η αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας, η αποφυγή της ιδρυματοποίησής τους, στην περίπτωση που το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους και η απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με περισσότερες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία και μεγαλύτερο έλεγχο, από τα ίδια, των επιλογών τους.

Δείτε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση

Παράταση υποβολής αιτήσεων

03/12/2018 no comments admin

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού παρατείνει μέχρι τηνΠαρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή την προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α ́ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Μήνυμα του Προέδρου του ΚΚΠΔΕ για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

03/12/2018 no comments admin

Η 3η Δεκεμβρίου αποτελεί ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία. Το Δεκέμβριο του 1992 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την υιοθέτηση του Προγράμματος Δράσης για τα ΑΜΕΑ καθιέρωσε τη μέρα αυτή ως την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Ημέρα η οποία, συνδέεται με την υιοθέτηση του προγράμματος δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο και οδήγησε στην υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007. Στο πλαίσιο αυτό ήδη εφαρμόζονται συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ο Ν.4488/2017 με τον οποίο ενισχύεται η κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, ο Ν.4512/2018 με τον οποίο τέθηκε σε λειτουργία πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών, η θεσμοθέτηση του Ε.Π.Π.Α. (Ενιαίος Πίνακας Ποσοστών Αναπηρίας) και η ένταξη – αναγνώριση 145 μη αναστρέψιμων παθήσεων, η κατάργηση των 46 ευρώ για όσους προσέρχονται για πρώτη φορά στα ΚΕΠΑ, η αριθ. 38839/838/22-08-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση που προάγει και παρέχει επιπλέον κίνητρα για την ένταση της ένταξης μεταξύ άλλων και του αναπηρικού κόσμου στην αγορά εργασίας και φυσικά η αριθ. 60135/1579/15-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που χρηματοδοτεί το φορέα του ΚΚΠΠΔΕ με το ποσό των 8.400.000,00 ευρώ για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Προγράμματος Αποιδρυματοποίησης με σκοπό τη δημιουργία δομών Οικογενειακού Τύπου εντός του Αστικού Ιστού, έτσι ώστε οι άνθρωποι με Αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και να τους παρέχεται ποιοτική και εξειδικευμένη υποστήριξη, όπως και τη δημιουργία Νέων Υπηρεσιών Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας ανθρώπων με αναπηρία ή και Οικογενειών που έχουν Παιδιά με αναπηρία στοχεύοντας στο να περιορίσουμε νέες εισαγωγές στις Μονάδες Κλειστής Κοινωνικής Φροντίδας .Αυτό εξάλλου σημαίνει και Αποιδρυματοποίηση. Κλείνοντας θα ευχηθώ του χρόνου αυτήν περίοδο το Πρόγραμμα να έχει υλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό και η ίδια η κοινωνία να το αγκαλιάσει , γιατί πέρα από θεσμικά πλαίσια , αυτά τα θέματα χρήζουν συλλογικής προσέγγισης , διαχείρισης και συνεννόησης έτσι ώστε να συνδιαμορφώνονται οι αντιλήψεις μας και οι πεποιθήσεις μας προς μια κατεύθυνση ανθρωπιστικής προσέγγισης με ολιστική οπτική.

35 θέσεις απασχόλησης 12μηνων νέων επιστημόνων για το ΚΚΠΠΔΕ

24/11/2018 no comments kkppde

35 θέσεις απασχόλησης 12μηνων νέων επιστημόνων για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εξασφάλισε τριάντα πέντε (35) θέσεις απασχόλησης στο νέο Ειδικό Πρόγραμμα Περισσότερα 35 θέσεις απασχόλησης 12μηνων νέων επιστημόνων για το ΚΚΠΠΔΕ

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας