Προφιλ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τον Ιανουάριο του 2013, με το Ν.4109/2013, σε όλη τη χώρα έγινε συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Πρόνοιας σε 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π….) και τον Οκτώβριο του 2013, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, διορίστηκε το πρώτο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), οπότε και ορίστηκαν 12 άμισθες διοικήσεις. (Υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Το Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. προήλθε από τη συγχώνευση 5 Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας, σε 2 Νομούς, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται σε θέματα Προστασίας του Παιδιού και της Οικογένειας, των ΑμεΑ., των Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων, ήτοι:

  1. Tου πρώην «ΘΧΠ Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού, Αιγίου», που μετονομάζεται σε «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ. ΑΙΓΙΟΥ-ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ».
  2. Του πρώην «Κέντρου Προστασίας Παιδιού Σκαγιοπούλειο Αχαΐας» που μετονομάζεται σε «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», (το οποίο είχε προέλθει από την συγχώνευση του «Σκαγιοπουλείου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών»).
  3. Του πρώην «ΘΧΠ Λεχαινών» που μετονομάζεται σε «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ» (το οποίο είχε προέλθει από την συγχώνευση του «ΚΕΠΕΠ Λεχαινών» με το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Άγιος Χαράλαμπος»).

Η λειτουργία των νέων παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. ξεκίνησε την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013.

Κινητοποιούμαστε σε όλη την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, έχοντας 5 μονάδες, σε δύο νομούς(Αχαΐας και Ηλείας), και παρά τις χιλιομετρικές αποστάσεις και την μεγάλη απόκλιση του σκοπού των εκάστοτε μονάδων, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, κάνοντας έκκληση στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας για να βοηθήσουμε όλους εκείνους που μας έχουν ανάγκη.

Στο Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρέχουμε περίθαλψη, υπηρεσίες στέγασης, μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης παιδιών που αποδεδειγμένα έχουν κοινωνικά και άλλα προβλήματα και είναι απροστάτευτα. Φιλοξενούμε μεγάλο αριθμό ατόμων, διαφόρων ηλικιών με κοινωνικά προβλήματα, κινητικές αναπηρίες, νοητική υστέρηση, ενώ απαντώνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Επιδιώκουμε τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες για την αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη των παιδιών και εφήβων τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και παιδιών με αναπηρία την οποία δεν δύναται να παρέχει το Κέντρο. Επίσης, εφαρμόζουμε προγράμματα για παιδιά και άτομα με αναπηρίες σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση δυσεπίλυτα προβλήματα, α. λόγω πολύ μεγάλης έλλειψης σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των ειδικοτήτων (ανειδίκευτο, εξειδικευμένο, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό), β. λόγω έλλειψης οργανισμού και γ. λόγω του ότι ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζεται και αναδιαμορφώνεται βήμα προς βήμα ένα νέο μοντέλο πλέον, συνλειτουργώντας Μονάδες (και Τομείς/Τμήματα αυτών Λογιστήριο-Προμήθειες-Διοικητικό-Επιστημονική Ομάδα κλπ), διαφορετικής δομής-λειτουργίας-πρώην οργανισμού και ανομοιογένειας περιστατικών (Θεραπευτήρια Χρονίως Παθήσεων, Κέντρα Παιδικής Μέριμνας και γηροκομείo, τα οποία όλα συγχωνεύτηκαν σε ένα νέο φορέα).

Βρισκόμαστε ουσιαστικά σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και για τον φορέα μας επειδή, εκτός των θεμάτων που καθημερινά συνεχώς προκύπτουν και αφορούν τη διοικητική συγχώνευση των 5 Μονάδων μας, επείγεται η οικονομική και σε ανθρώπινο δυναμικό ενίσχυσή τους, τη στιγμή μάλιστα που η κοινωνία το έχει τώρα μεγάλη ανάγκη, καθότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι αιτήσεις εισαγωγής στις δομές αυτές λόγω της οικονομικής κρίσης.

ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. που σήμερα, φιλοξενεί και περιθάλπει, άτομα όλων των ηλικιών και από όλη την Ελλάδα στα παραρτήματα μας, είναι να συμβάλει στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας και των Ατόμων που κατά περίπτωση έχουν νοητική υστέρηση και κινητικά προβλήματα.

Για τα άτομα που εισάγονται στις υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε., ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου, ως περίθαλψη νοείται η εξασφάλιση στέγης, διατροφής, ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπού ιματισμού, η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία, η ψυχολογική υποστήριξη κ.λ.π. Η περίθαλψη περιλαμβάνει επίσης ιατροφαρμακευτική αγωγή από νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρική φροντίδα μέσω επισκέψεων ή εισαγωγής σε κατάλληλα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Στόχοι και σκοποί για την παιδική ηλικία

Στον τομέα της παιδικής ηλικίας, ένας από τους βασικούς σκοπούς μας, είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση σε παιδιά που προετοιμάζουμε να βγουν ως ολοκληρωμένοι ενήλικες στην κοινωνία, αναπτύσσοντας προγράμματα και ενέργειες που προάγουν την ελεύθερη καλλιέργεια του πνεύματος και ενδυναμώνουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα με στόχο την κοινωνική τους αποκατάσταση. Η διεξαγωγή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης και ψυχαγωγίας είναι καθημερινό μας μέλημα για παιδιά και άτομα με αναπηρίες που βρίσκονται σε κλειστή περίθαλψη.

Φροντίζουμε για την διάδοση ηθικών αρχών και κανόνων, την ψυχολογική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών και τη διατήρηση υγιών δεσμών του παιδιού με την οικογένειά του, για τις περιπτώσεις που υπάρχει οικογένεια.

Φροντίζουμε την καθημερινή τους διαβίωση, την προσεγμένη και ειδική διατροφή που είναι απαραίτητη για την σωστή ανάπτυξή τους, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικά ιδρύματα εφόσον χρειάζεται.

Το Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. προσπαθεί να υλοποιήσει προγράμματα αναδοχής περιθαλπομένων ανηλίκων από ανάδοχες οικογένειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Καλούμε όλες τις οικογένειες που μπορούν να συνεισφέρουν με αναδοχή να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας.

Η αλληλεγγύη αρωγός στις προσπάθειες μας

Καθημερινά καταβάλλονται προσπάθειες από όλο το προσωπικό να κρατήσουμε τις μονάδες μας σε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, και παροχών. Εδώ οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε την στήριξη των τοπικών κοινωνιών με την ανιδιοτελή προσφορά τους στις μονάδες μας μέσα από τον εθελοντισμό, τις δωρεές οικονομικών ποσών, ή και δωρεών σε είδος.

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας