Σκαγιοπούλειο Μονάδα Θηλέων- Νομοθετικό Πλαίσιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Διοικητική Υπηρεσία
  • 2610318022
  • Κοινωνική Υπηρεσία
  • 2610322473
  • Fax
  • 2610342430
  • e-mail
  • [email protected]
skagiopouleio-manada-thyleon

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Συνεστήθη και λειτούργησε δυνάμει του υπ. αριθμ. 272/1922 β.δ. σε συνδυασμό με το ν. 3650/1928. Μετονομάστηκε σε «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων « δυνάμει του β.δ. 273/1973 (ΦΕΚ Α΄281/1973).

Δυνάμει του ν. 3106/2003 εντάχθηκαν στην Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και δυνάμει του άρθρου 9 του ν/ 4109/2013 τα τρία Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», ήτοι το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Σκαγιοπούλειο Αχαΐας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού, Αιγίου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ - ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΕΧΑΙΝΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΑΙΓΙΟΥ - ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι ο Δήμος Πάτρας.

Βάσει του άρθρου 2 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄228/2011) το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων» Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (Α` 81) καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και συγχωνεύεται με νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ««Σκαγιοπούλειο» Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το Δήμο Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (Α` 81), και μετονομάζεται σε «Σκιαγιοπούλειο» Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αχαΐας».

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας