Σκαγιοπούλειο Μονάδα Αρρένων- Νομοθετικό Πλαίσιο

Επικοινωνια

 • Γραφείο Προέδρου
 • 2613600015
 • Γραμματεία Προέδρου
 • 2613600015
 • Διοικητική Υπηρεσία
 • 2610332113
 • Κοινωνική Υπηρεσία
 • 2610320169
 • Fax
 • 2610320162
 • e-mail
 • [email protected]
skagiopouleio-monada-arrenon

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με την από 06/07/1926 ιδρυτική πράξη το Παναγιώτη Σκαγιόπουλου, η οποία εγκρίθηκε με το από 24/09/1926 διάταγμα συνεστήθη το «Σκαγιοπούλειο Ορφγανοτροφείο». Κατά τη θέληση του διαθέτη συμπληρώθηκε η ως άνω με την από 21/11/1938 ιδιόγραφη διαθήκη του η οποία δημοσιεύτηκε και κηρύχτηκε κυρία δυνάμει της υπ. αριθμ. 4/1942 απόφασης του Πρωτοδικείου Πατρών. Σε εκτέλεση της ανωτέρω ιδρυτικής πράξης και με το ν. 3650/1928 εκδόθηκε το από 13/08/1939 β.δ. (ΦΕΚ 337/Α/28-08-1939) το οποίο τροποποιήθηκε με το από 13/05/1940 β.δ. (ΦΕΚ 158/Α/20-05-1940) με το οποίο και εγκρίθηκε το καταστατικό του Ιδρύματος. Λειτούργησε ως «Εθνικόν Σκαγιοπούλειον Αγροτικόν Ορφανοτροφείον» μέχρι και την έκδοση του π.δ. 273/1973 με τον οποίο καταργήθηκαν τα Αγροτικά Ορφανοτροφεία και μετονομάσθηκε σε «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας» και δη ως «Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πατρών».

Δυνάμει της υπ. αριθμ. Γ2β/ΟΚ/8291 Υ.Α. (ΦΕΚ 860/1984) εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του ως Κέντρο Παιδικής Μέριμνας.

Δυνάμει του ν. 3106/2003 εντάχθηκαν στην Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και δυνάμει του άρθρου 9 του ν/ 4109/2013 τα τρία Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», ήτοι το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Σκαγιοπούλειο Αχαΐας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού, Αιγίου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ - ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΕΧΑΙΝΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΑΙΓΙΟΥ - ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι ο Δήμος Πάτρας.

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας